Missä iässä

Luterilaisessa kirkossa kastetaan kaikenikäisiä lapsista aikuisiin. Henkilö voidaan kastaa vain kerran. Suurin osa kastetuista on vauvoja.

- Lue lisää

Kuka päättää kasteesta

Alle 12-vuotias voidaan kastaa kirkon jäseneksi, jos ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai yksi hänen huoltajistaan on kirkon jäsen.

12-14-vuotiaan lapsen kastamiseen tarvitaan hänen oma kirjallinen suostumuksensa.

Lapsen liittämisestä uskonnolliseen yhteisöön päättävät hänen huoltajansa yhdessä.

Uskonnonvapauslain mukaan huoltajat päättävät yhdessä alaikäisen lapsen uskonnollisesta asemasta eli siitä, että lapsi halutaan liittää kirkon jäseneksi tai erottaa kirkon jäsenyydestä. Jos tuomioistuin on päättänyt tehtävien jaosta lapsen huoltajien kesken toisin, noudatetaan tuomioistuimen päätöstä.

Nimi

Vanhemmat antavat lapselle nimen ennen kastetta. Nimi kertoo, että lapsi on ainutlaatuinen, oma persoonansa. Kasteessa Jumala kutsuu lapsen nimeltä.

- Lue lisää esimerkiksi etu- ja sukunimien valinnasta

Kummit

Kummi on lapsen elämässä tärkeä ihminen, turvallinen aikuinen ja ystävä. Kummi voi kasvaa ja ihmetellä elämää yhtä matkaa lapsen kanssa ja rukoilla hänen puolestaan.

Kastettavalle riittää yksi kummi, joka on konfirmoitu ja evankelis-luterilaista uskoa tunnustavan kirkon jäsen.

Kristilliseen kirkkoon kuulumaton ei voi olla lapsen virallinen kummi. He voivat silti olla lapselle nimettyjä erityisiä ja tärkeitä aikuisia.

Suomen luterilaisen kirkon jäsenten lisäksi kummeina voi olla myös jäseniä sellaisista kirkoista, jotka hyväksyvät luterilaisen kirkon lapsikasteen, esimerkiksi ortodokseja tai katolilaisia. Kummeiksi käyvät myös Pohjoismaisten ja joidenkin Baltian luterilaisten kirkkojen jäsenet sekä Iso-Britannian anglikaanit.

-> Lue lisää kummien valinnasta ja tehtävistä

Kastepuku

Kastettavan juhlapukuna on yleensä kastemekko. Sen voi ostaa, tehdä itse tai lainata kirkolta. Mekon valkoinen väri kertoo pyhyydestä ja puhtaudesta.

Isompi lapsi voi pukeutua muuten juhlavaan asuun.

Muistilista

- Ota yhteyttä seurakuntaan ja sovi kasteen ajasta, paikasta ja kastepapista

- Jos lapsi kastetaan vauvana, valitse/valitkaa hänen nimensä

- Valitse kummi tai kummit ja varmista, että he kuuluvat kirkkoon (Lue lisää kohdasta Kummit)

- Keskustele papin kanssa:

- Hanki lapsen kastepuku

- Kutsu läheiset juhlaan

Iloista ja siunattua kastejuhlaa!

- Lue lisää kasteesta